КОНТАКТИ

Област:
София

Град:
София

Пощенски код:

Адрес:
бул. Христо Ботев 77А, ет.3

Мобилен телефон:

Телефон:
02 931 22 00, 0888 135 852

Ел.поща:
hrbe.bg@gmail.com

Интернет страница:
http://hrbe.ngobg.info

Факс:

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info